Využití mobilních 5G sítí

v dopravě, energetice a kritické komunikaci

Produkty a služby

MCX dispečerské řešení a terminály
MCX 5G terminál pro kritickou komunikaci je určen do oblastí s potřebou pokrytí bezdrátové kritické komunikace, jako jsou složky integrovaného záchranného systému (IZS), doprava, energetika a další. Nové standardy 5G a MCX umožní provozovatelům stávajících rádiových sítí využít bezdrátovou komunikaci nové generace založenou na sítích 5G s možností využít pro takovou komunikaci sítě operátorů a značně tak zefektivnit její použití. Dále budou MCX produkty základem pro novou generaci mobilní komunikace pro železnici FRMCS, která nahradí v blízké budoucnosti zastaralý sytém GSM-R.

 

Zjistit více
 

FRMCS dispečerské řešení
Future Railway Mobile Communication System (FRMCS) je nový celosvětový telekomunikační systém navržený Mezinárodní železniční unií (UIC) v úzké spolupráci se zúčastněnými stranami z železničního sektoru jako nástupce GSM-R, ale také jaké klíčový prvek umožňující digitalizaci železniční dopravy. FRMCS založené na 5G síti podporuje mimořádně spolehlivou kritickou komunikaci s nízkou latencí. Vytváří platformu pro inovativní aplikace – od skupinových videohovorů a automatizovaného řízení vlaků až po prediktivní údržbu a rychlou palubní Wi-Fi. Poskytuje bezpečné a spolehlivé připojení pro lidi, senzory, vlády, video a automatizované systémy řízení vlaků. V rámci tvorby řešení TTC MOBILE využije aktivní členství v organizaci UNIFE v jejím výboru UNITEL.

 

Zjistit více
 

IoT 5G pro průmysl 4.0
Průmysl 4.0 je opřen o plně automatizovanou výrobu a vzájemnou propojenost systémů, smart technologií, internetu věcí (IoT) a mobilních sítí 5G. Aplikace a zařízení pro průmysl, zejména energetiku, utility a dopravu, pomáhají výrazně zefektivnit a zautomatizovat výrobu a distribuci.

 

Zjistit více
 

Integrace a využití 4G, 5G a PMR sítí
5G sítě mají tendenci v budoucnu nahradit pozemní privátní rádiové systémy (LMR, PMR). Nicméně oba světy budou i nadále koexistovat a pro aplikace bude výhodné mít možnost využít všechny dostupné sítě. Hybridní radiokomunikační síť propojí úzkopásmové profesionální mobilní rádiové sítě (PMR), využívající technologie DMR nebo TETRA, a širokopásmové systémy 4G LTE, 5G a lokální bezdrátové Wi-Fi sítě. Propojení umožní rádiové brány, které zajistí službám a aplikacím potřebné přechody mezi prostředími.

 

Zjistit více
 

Využití privátních 5G sítí
Použití privátních 5G sítí jako alternativa ke stávajícím PMR systémům je výhodné zejména pro ty zákazníky, kteří potřebují pracovat s většími toky dat a videem. Použití se předpokládá v průmyslových objektech, elektrárnách, dopravních uzlech, kampusech a podobně.

 

Zjistit více
 

Společnost TTC MOBILE
je součástí skupiny TTC.

Společnost TTC MOBILE je česká technologická společnost s vlastním vývojovým centrem. Našimi klíčovými aktivitami jsou vývoj a výroba aplikací pro kritickou komunikaci nad mobilními a rádiovými sítěmi, a to jak v oblasti hlasové komunikace, tak přenosu videa a dat. Nové řešení kritické mobilní komunikace postavené na nově vznikajících standardech 3GPP se zaměřením na jeho komerční využití umožní nahradit stávající komunikaci postavenou na specializovaných starších sítích pozemního mobilního rádia rozšířit ji o nové služby a funkcionality.

Náš tým

Tým TTC MOBILE má dlouholeté zkušenosti z oblasti ICT projektů pro operátory, energetiku, dopravu, státní správu a průmysl v České republice i v zahraničí. Disponuje zkušeným vývojovým oddělením, silnou analytickou částí, zkušenostmi z oblasti produktového managementu, rozvoje obchodu a prodejních aktivit.

Martin Čížek

jednatel a výkonný ředitel

Martin působí ve skupině TTC od roku 1997. Od samého počátku se věnuje obchodu, zejména exportu v oblasti komunikačních technologií. V současné době působí také jako ředitel zahraničního obchodu ve společnosti TTC MARCONI.

Martin Bajer

jednatel a technický ředitel

Martin se celou svou profesní kariéru věnuje oblasti komunikací
a bezpečnosti. Postupně prošel technickými rolemi, vedl vývojové oddělení, měl na starosti produktový rozvoj a management a nyní také působí jako ředitel rozvoje obchodu
ve společnosti TTC MARCONI.

Petr Boček

hlavní analytik

Petr působí ve skupině TTC od jejího založení a patří mezi špičkové odborníky v oblasti telekomunikací a systémové integrace. Prošel funkcemi ve vývoji, podpoře prodeje, produktovém rozvoji a zákaznických školeních. Jeho doménou v posledních 10 letech je zejména energetika a doprava, kde disponuje přehledem využívaných informačních a komunikačních technologií a jejich standardů.

Jurij Kryvošejev

ředitel vývojového oddělení

Jura přišel do skupiny TTC v roce 2008 z operátorského prostředí. Patří mezi klíčové osoby v rámci vývoje hlasového dispečerského řešení, své rozsáhlé znalosti a zkušenosti obohatil též několikaletým působením v oblasti aerospace.

KDE NÁS NAJDETE

TTC MOBILE
Třebohostická 987/5
Praha 10
100 00

OBCHODNÍ ÚDAJE

IČO: 19084871
DIČ: CZ19084871
Bankovní spojení:
123-5753750247/0100

IČO: 14121140
DIČ: CZ14121140

JEDNATELÉ

Ing. Martin Čížek
Ing. Martin Bajer

© TTC MOBILE s.r.o.

Ochrana osobních údajů

Whistleblowingový kanál skupiny TTC